European Destination of Excellence,
sustainable tourism pioneer 2022

Først og fremmest har vi en ambitiøs klimadagsorden – og vi tænker bæredygtighed ind alle de steder, det er muligt i byudviklingen.

F.eks. har vi Danmarks første bæredygtige rådhus.

Vi har et højt certificeringsniveau i forhold til bæredygtighed på alle vores hoteller.

Samtlige hoteller arbejder med FNs verdensmål og har skabt et stærkt fællesskab, hvor de deler viden og erfaringer.

Vi har verdens største koncentration af hvaler, derfor er det et af de vigtigste områder at passe godt på, dele viden om og forbedre levevilkårene i vandet.

Vi laver nye stenrev, biohuts (fiskebørnehaver), frivillige fredninger og mindre støj i havet.

Vi er værter for det årlige Klimafolkemøde, som både er en national og international begivenhed.

Vores borgere og besøgende er vores vigtigste ambassadører, derfor gør vi meget ud af at øge kendskab og formidle viden omkring bæredygtighed.

Generelt er borgerne engagerede og kreative i forhold til at være med til at løse klimaudfordringer.

Vi står sammen om den bæredygtige agenda.

Læs mere her

Book online